อำเภอเมืองราชบุรี
เขาแก่นจันทน์ ประดิษฐาน “พระสี่มุมเมือง” (เปิดตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.)

[ +zoom ]
อำเภอเมืองราชบุรี
- ถ้ำเขาบิน
- วัดหนองหอย ที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรกวนอิม (เปิดตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.)
- เขาแก่นจันทน์ ประดิษฐาน “พระสี่มุมเมือง” (เปิดตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.)
ดูทั้งหมด

Copyright by lumphachi.com
Engine by MAKEWEBEASY