อำเภอเมืองราชบุรี
ถ้ำเขาบิน
วัดหนองหอย ที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรกวนอิม (เปิดตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.)
เขาแก่นจันทน์ ประดิษฐาน “พระสี่มุมเมือง” (เปิดตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.)

Copyright by lumphachi.com
Engine by MAKEWEBEASY