การจองห้องพัก
 
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 

1.  การสำรองห้องพัก จองที่พักกับเราโดยตรง สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คห้องว่างและจองที่พักล่วงหน้า เจ้าหน้าที่จะแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อให้โอนค่ามัดจำ 50% โทร. 089-235-6555 , 084-535-8777 , 081-777-3260

 • กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน 24 ชม.นับจากวันที่โทรจอง

 • กรณีชำระค่ามัดจำออนไลน์ กรุณาCapture หน้าจอสุดท้ายเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

 • เมื่อชำระค่ามัดจำเรียบร้อยกรุณาระบุชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, วันที่เข้าพัก ลงในหลักฐานการชำระเงิน แจ้งกับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 
: 0892356555  /  ID: Lumphachi            *ไลน์ตอบช้ากว่าข้อความใน Facebook ค่ะ 
: lumphachi@yahoo.com
: ส่งข้อความทาง  https://www.facebook.com/messages/lumphachilakehill​​
 
 • กรณีเข้าพักเป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป กรุณาโทรติดต่อทางเราเพื่อรับราคาพิเศษ

 

2. เงื่อนไขห้องพัก  (มีรายะเอียดอยู่ใต้รูปภาพนี้ด้วย รบกวนอ่านและทำความเข้าใจด้วยนะคะ)


 • กำหนดเวลาเข้าพัก 14:00 น. กำหนดเวลาออก 12:00 น.

 • กรณีต้องการเช็คเอาท์หลังเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ล่วงหน้า และจะสามารถอนุโลมให้เช็คเอาท์ได้ภายใน 13.00 น.กรณีที่ไม่มีลูกค้าเข้าพักต่อ/ห้องพักว่างเท่านั้น

 • คืนห้องพักหลังเวลา13.00 น.ชำระค่าห้องเพิ่ม 50% จากราคาเต็ม และคืนห้องพักหลังเวลา 15.00 น.ชำระค่าห้องเพิ่มเต็มราคา

 • ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่นหลังเวลา 22.00 น.
 • อาหารเช้าราคาท่านละ 200 บ.
 • ที่นอนเสริมบ้านพักอัญมณีราคา 500 บ. รวมอาหารเช้า (อา.-ศ. ยกเว้นวันหยุด 300 บ.ไม่มีอาหารเช้า)

 • ที่นอนเสริมบ้านบูติคและบ้านเต็นท์ราคา 300 บ. รวมอาหารเช้า (อา.-ศ. ยกเว้นวันหยุด 150 บ.ไม่รวมอาหารเช้า)

 • กรณีนำเต็นท์มากางเอง คิดราคาท่านละ 300 บ.รวมอาหารเช้า (อา.-ศ. ยกเว้นวันหยุดท่านละ 150 บ.ไม่รวมอาหารเช้า)


3. เงื่อนไขสำหรับเด็ก

 • เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90  cm. ไม่รวมอาหารเช้า ไม่เสริมที่นอน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 • เด็กส่วนสูงระหว่าง 90 cm. – 130 cm. ไม่เสริมที่นอน คิดค่าอาหารเช้า 200 บ. (เฉพาะวันเสาร์ และวันหยุด) 

 • เด็กส่วนสูงเกิน 130  cm. ถือเป็นผู้ใหญ่ คิดค่าที่นอนเสริมราคาปกติ


4. เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระค่าบริการที่พักส่วนที่เหลือวันที่เช็คอิน , ค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยเงินสดเท่านั้น


5. เงื่อนไขการยกเลิกการจอง/เปลี่ยนวันเข้าพัก

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี

 • สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ไม่เกิน 2 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันจอง และเลื่อนได้เฉพาะกรณีที่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม.ก่อนวันเข้าพักเท่านั้น

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เลื่อนวันเข้าพัก ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ

 • กรณีไม่เข้าพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่สามารถอ้างสิทธิ์เงินมัดจำสำหรับการจองครั้งต่อไป


Copyright by lumphachi.com
Engine by MAKEWEBEASY