โปรโมชั่น
 

 
 
 

หมายเหตุ : 

  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ 
  • ที่นอนเสริม(แบบวางพื้น)บ้านอัญมณี 500 บาท / ที่นอนเสริมบ้านบูติค 300 บาท รวมอาหารเช้า
  • หมดเขตโปรโมชั่น 30 กันยายน 2559 
  • บจก.ลำภาชี เลคฮิลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 
 

 

Copyright by lumphachi.com
Engine by MAKEWEBEASY